스킵 네비게이션

 1. 컨텐츠
 2. 메인메뉴
 3. 서브메뉴
 4. 하단메뉴

Ерөнхий эрдмийн салбар

Ерөнхий эрдмийн салбар

"Халуун зүрх, дулаан сэтгэлтэй газар" Та Хансон ДС-д эрхэм хүсэл мөрөөдлөө биелүүлээрэй!
Вебсайт руу шууд орох
Ерөнхий эрдмийн салбар

Дээд боловсролын ерөнхий эрдмийн хичээл нь оюутнуудын хүн чанар болон нийгэмд эзлэх байр суурь, зохицох чадварыг төлөвшүүлдэг чухал хичээл сургалт юм. Ялангуяа орчин үеийн нийгмийн байнгын хувирал өөрчлөлт болон мэдээллийн өөрчлөлт нь өргөн хэмжээний эрдэм мэдлэгийн чухлыг бүр ч нэмэгдүүлж байна. Мөн "Ерөнхий эрдэм судлалын хороо" бүрдэж ернхий эрдмийн сургалтын хөтөлбөрийг нийтэд нь хянаж, штнэчлэх зэргийг хариуцан ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар зургаан эрдэмтэн багш нар маань оюутнуудад хэрэгтэй бас тэдний шаардлагад нийцсэн тусгай төрөлжсөн ерөнхий эрдмийн хичээл сургалтыг зааж сургах гэж хичээж байна.

Ерөнхий эрдмийн сургалт
Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт
 • TARGET SERVICE
 • print

Quick Service

 • Хансоны танилцуулга
 • Элсэлтийн мэдээлэл
 • Хамтын ажиллагааны байдал
 • Кэмпосын байршил
 • Солонгос хэлний хөтөлбөр
 • Насан туршийн сургалтын хөтөлбөр
close
맨위로