스킵 네비게이션

 1. 컨텐츠
 2. 메인메뉴
 3. 서브메뉴
 4. 하단메뉴

Сургалтын эрхэм зорилго ба алсын хараа

Үнэн зөв ба шулуун шударгыг боловсрол сургалтын эрхэм зорилго болгон нийгмийн нийтийн эрх ашгийн төлөө ажилладаг бүтээлч боловсон хүчнийг бэлтгэж байна.

vision 2013

vision 2013

Dunamic KOREA-г удирдах хот доторх тэргүүлэгч Digital Contents Frontier

 • Дэлхийн иргэн
 • Нийгмийн оролцогч
 • Мэргэжилтэн
 1. 01.Дэлхийн иргэн Нээлттэй үзэл бодол Олон улсад өрсөлдөх чадвар

  Нээлттэй үзэл бодол болон олон улсад өрсөлдөх чадвартай дэлхийн иргэнийг бэлдэж боловсруулна.

 2. 02.Нийгмийн оролцогч Нийтийн эрх ашиг Соёлын тухай ойлголт мэдлэг

  Нийтийн эрх ашиг болон соёлын тухай ойлголт мэдлэг нийгмийн оролцогчийг бэлдэж боловсруулна

 3. 03.Мэргэжилтэн Шинийг сэтгэн бүтээх чанар, олон талт чанар

  Шинийг сэтгэн бүтээх чанар, олон талт чанар эзэмшсэн мэргэжилтэнг бэлдэж боловсруулна.

Онцгой салбар

Жижиг дунд үйлдвэрлэлд зориулж дижитал контенц аж үйлвэрийн салбарын мэргэжилтэнг бэлдэж боловсруулна
 • Жижиг дунд үйлдвэрлэл-Хансон ДС-ийг төгсөгчдөд гол томоохон компанид ажилд ороход шаардлагатай боловсрол эзэшүүлэх
  • Дижитал контенц - Дижитал цаг үед тохирсон тус бүр өрсөлдөх чадвартай байх
  • Мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэх - бодит амьдралд тулгуурласан сургалтаар дамжуулан нийгэмд хэрэгтэй нарийн мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэж боловсруулна.
Боловсролын төвшинг ялгаварлаадаггүй тэргүүлэх Их Сургууль
 • Онцгой салбарыг сонгон шалгаруулахад стандарчилалын түвшинд өөрчлөлт хийсэн : практик/чадвар/ гол төв
 • Шилдэг боловсон хүчнийг бэлтгэх сургалт: Үйлдвэрлэл болон ШУ-ы нэгдэл/Хилийн Чандад төлөөлөгчөөр илгээх/Дадлагын сургалтын систем
 • Ажлын байрыг өргөжүүлэх/ Хилийн Чандад ажилд орох

Дээд Сургуулийн хөгжлийн гол хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө

 • Сургалт, судалгааны салбар: Сургалт/Судалгаа/Захиргааны салбарт урамшуулалт (incentive) системийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.
  Dualmode(off-line лекц/cyber лекц), Тусгай мэргэжлийн магистрын сургуулийг бие даасан системчилсэн хэлбэрээр явуулна.
 • Эрдэмтэн доктор багш нарын салбар: Судалгааны жилийн дэмжлэг болон тушаал дэвших тогтолцоог чангатгаж нарийн шалгах
 • Орчин тойрон: Ая тухтай уур амьгал ханхалсан сурах орчинг(campus)-г бий болгосон.
 • Захиргааны салбар: Албан хэргийн ISO9001 ажлын чадавхыг анализ хийдэг, мөн удирдлагын үйлчилгээг сайжруулах
 • Зар сурталчилгааны салбар: Бүх бүрэлдэхүүн хувийн зүгээс сайн дураараа сурталчилгаанд оролцдог.
 • Байр байгууламж: "Жилли" байгууламж болон хурлын нэгдсэн танхимыг нэгтгэх хэмжээний нэгдсэн шинэ барилга барихаар төлөвлөж байна.
 • TARGET SERVICE
 • print

Quick Service

 • Хансоны танилцуулга
 • Элсэлтийн мэдээлэл
 • Хамтын ажиллагааны байдал
 • Кэмпосын байршил
 • Солонгос хэлний хөтөлбөр
 • Насан туршийн сургалтын хөтөлбөр
close
맨위로